Detail produktu
Úvod  »  Postřiky a jedy  »  Houbové choroby  »  Zdravá réva proti plísním a padlí

Zdravá réva proti plísním a padlí

Cena s DPH:
135,00
Cena bez DPH:
111,57
DPH:
21% ( 23,43 Kč )
Expedice:
skladem
ks
Zdravá réva proti plísním a padlí

-Souprava pro ošetření révy vinné

-proti plisní a padlí

-Acrobat 2x20g + Karathane New 10ml

Fungicidní souprava proti plísni révové a padlí révovému.

Účinné látky: Acrobat MZ WG -  dimethomorf, mankcozeb Karathane New - meptyldinokap

 

Jak účinkuje?

 

Acrobat MZ WG - fungicidní přípravek proti plísni révové Je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.

 

Karathane New - fungicidní přípravek proti padlí révovému Kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek.

 

KARATHANE NEW působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.

 

Pro jaké rostliny a problémy?

réva vinná plíseň révová padlí révové

 

Jak ji použít? Acrobat MZ WG - proti plísní révové.

 

Aplikujte preventivně v období intenzivního růstu révy, nejpozději do objevení prvních příznaků. Karathane New - proti padlí.

Aplikujte při prvních příznacích choroby. max. 2x za vegetaci souprava je vždy na 8-10 l aplikační kapaliny / ošetření

 

 

Acrobat MZ WG:

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Karathane New:

H226: Hořlavá kapalina a páry.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Postřiky a jedy » Houbové choroby » Zdravá réva proti plísním a padlí
V diskuzi nejsou žádné příspěvky. Můžete tak učinit jako první.

Reagovat na:

Nadpis příspěvku:

Jméno:Text příspěvku:

Váš dotaz

Vaše jméno:

Email:

Telefon:

Dotaz:

Kategorie
Vyhledávání

Prodavač
Ivana Duvačová
objednavky@drago.cz
Mobil: +420605234150
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Košík
Košík je prázdný
Aktuality
Dopravné k 22.3.2020

Přepravné zdarma pro každý balík do 20kg v hodnotě nad 2000Kč a balík do 2kg od 1000Kč.


PPL

max. váha 1 balíku 30kg

max. délka 120cm

2 kg        119 Kč

30 kg      149 Kč
60 kg      249 Kč
90 kg      349 Kč

120 kg    499 Kč

150 kg    599 Kč

180 kg    699 Kč

210 kg    799 Kč

240 kg    899 Kč

270 kg    999 Kč

nad 300 kg individuálně

Doběrečné 50Kč

 

Česká Pošta

max. váha 1 balíku 50kg

max. délka 200cm

2 kg      119 Kč

20 kg    129 Kč
40 kg    159 Kč
60 kg    229 Kč
80 kg    279 Kč

100 kg  329 Kč

120 kg  399 Kč

140 kg  459 Kč

160 kg  499 Kč

180 kg  559 Kč

200 kg  599 Kč

220 kg  659 Kč

240 kg  699 Kč

260 kg  759 Kč

280 kg  799 Kč

nad 300 kg individuálně

+ 50kč dobírka

 

PPL SLOVENSKO

do 1 kg     149 Kč

do 30 kg   169 Kč

do 60 kg   299 Kč

do 90 kg   399 Kč

do 120kg  599 Kč

+70 Kč dobírka


22.03.2020
---

27.02.2017
EET Informace

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

27.02.2017
Zpravodaj
Copyright © 2007-2020 Diskont-zahrádkář.cz | objednavky@drago.cz
Obrázky mají pouze informativní charakter | Všechna práva vyhrazena | W3C XHTML 1.0 Valid | Proclient, s.r.o.