Detail produktu
Úvod  »  Postřiky a jedy  »  Škůdci v domácnosti  »  ATAK fumigator 20g

ATAK fumigator 20g

Cena s DPH:
339,00
Cena bez DPH:
280,17
DPH:
21% ( 58,83 Kč )
Expedice:
skladem
ks
ATAK fumigator 20g

VODOU AKTIVOVANÝ fumigator. Umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách.

Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ fumigator. Tato novinka umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod. CHARAKTERISTIKA: Jednoduché použití. Bezpečné použití: přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost. Rychlý účinek a vysoká účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny. CÍLOVÉ OBJEKTY: Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci…), Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni, …), Prachoví roztoči. Příklady použití: Máte někde vosí hnízdo ? – použijte fumigator ... Máte přemnožený různý lezoucí hmyz ? – použijte fumigator ... Máte doma blechy ? – použijte fumigator ... Máte doma prachové roztoče ? – použijte fumigator.

 

Dávkování: lezoucí hmyz na 45m2/110m3, létající 100m2/250m3

 

Aplikaci doporučujeme zkombinovat s přípravkem ATAK DeltaCaps. Suchý kouř z fumigatoru zahubí všechen lezoucí a létající hmyz, ke kterému se dostane. ATAK DeltaCapsem postříkejte škvíry a rohy místností, až 3 měsíce působí dotykově na hmyz a zahubí veškerý, který mohl být zalezlý a ke kterému se proto kouř nedostal.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

H315: Dráždí kůži.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303+P361+P353: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P309+P311: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P304+P341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 


 


Postřiky a jedy » Škůdci v domácnosti » ATAK fumigator 20g
Vliv kouře na elektroniku
Dobrý den.
Chtěl bych vědět zdali dýmovnice má nějaký negativní vliv na elektroniku? Myslím monitor,PC,Notbook a pod?
Děkuji.
František, 17.11.2013 18:21:26, Odpovědět
RE: Vliv kouře na elektroniku
Nic by se nemělo stát, pokud dýmovnici neumístíte přimo před ni, samozřejmě je lepší mít vše vypnuté, ať něco nenasaje (i když asi není co). Sami jsme několikrát aplikovali na prodejně a počítače nevypínaly, žádný problém se nevyskytl
Diskont-zahrádkář.cz, 25.04.2014 21:53:14, Odpovědět
Účinnost dýmovnice na štěnice.
Před několika dny jsem použil dýmovnici ATAK fumigator 20g s kombinací s K-OTHRINE 25 SC 50 ml, které jsem u Vás zakoupil. Použito přesně dle přiložených návodů. Ale včera a dnes zjištěné živé štěnice.
Proto bych se rád zeptal, jsou účinky těchto výrobků skutečně takové, jak jsou uvedené dle návodu? Opravdu mi to není jasné. Jsem velice zklamán.
František, 25.11.2013 16:16:19, Odpovědět
RE: Účinnost dýmovnice na štěnice.
Dobry den,mame zajem si tento pripravek poridit a to take hlavne na stenice a proto sem se vas chtel zeptat jak moc ste mel zamoreno a jak vam to aspon z casti pomohlo a jak ste to zacal resit dale?u nas uz deratizer pred nekolika mesici byl a vyskyt je tu znovu,proto chcem zkusit prave tyto pripravky.pokud muzete napiste mi prosim na mail,rad se pak poradim o zkusenost az je vymlatime:)

Marstasky@tiscali.cz

dekuji a s pozdravem p.Martin v.r.
Martin, 28.12.2013 16:15:35, Odpovědět
RE: Účinnost dýmovnice na štěnice.
Zásadní problém je v tom, že Atak fumigator zahubí vše, k čemu se kouř dostane, tzn. nezahubí nic zalezlého, což zrovna štěnice bývají. K-othrine má v tomto ohledu výhodu, že účinkuje na zdech až 3 měsíce, nicméně štěnice jsou nezmaři. Často bývají zalezlé dlouhou dobu, kde se i množí, pro účinnou likvidaci se doporučuje vše důkladně vyčistit (nejlépe i krátkodobě vystěhovat), např. dřevěné obložení je nejlepší vyhodit...
Diskont-zahrádkář.cz, 25.04.2014 21:56:31, Odpovědět
RE: Účinnost dýmovnice na štěnice.
Dobrý den, kocour odněkud přinesl blechy a již delší dobu s nimi bojujeme. Chtěla bych zkusit Atak ale co kuchyň? Mouka, pečivo, těstoviny a podobně? Vadí to potravinám, myslím zdali se to do nich vstřebá?Neměli bychom je raději někam vystěhovat? Děkuji za odpověď.
Míla, 01.08.2014 22:08:41, Odpovědět
Ložnice
Dobrý den, je možno použít tento přípravek po ránu v ložnici a večer jít normálně spát do té místnosti? Děkuji
Patrik, 19.03.2014 09:54:45, Odpovědět
RE: Ložnice
Ano, suchý kouř se sám rozloží, doporučuje se pouze vyvětrat
Diskont-zahrádkář.cz, 25.04.2014 21:51:05, Odpovědět
Co zvířata?
Zdravím, u psa se objevily blechy a vypadá to, že máme někde ohnisko v bytě. Chtěl bych použít Atak, ale co pes, když použiju Atak ráno, může být večer v místnosti? Nemůže se mu třeba když si lízne podlahy něco stát? Moc děkuji
Josef, 29.07.2014 16:26:05, Odpovědět
Vliv na krmení zvířat
Za jak dlouho (a zda-li vůbec) je možně krmit obilí od použití fumigatoru?
Děkuji.
Bobeš, 03.08.2014 11:08:03, Odpovědět
krmení pro psy
Dobrý den,
chci se zeptat zdali atak fumigátor vadí pokud je v místnosti krmení pro psy nebo pro kočky?
Může se něco stát psovi nebo kočce? Nemohou se otrávit?
Děkuji za Vaši odpověď
Simona, 07.09.2014 18:29:08, Odpovědět
nevadí to dětskému organismu?
Dobrý den, zakoupila jsem také tento přípravek k vyhubení štěnic v ložnici, spolu ještě s tím postřikem K-othrine, zajímalo by mne, zda to nevadí pak nějak dětem? Mohu nechat v ložnici matrace a pak je stačí jen povléci a co peřiny a polštáře, myslím péřové.
Moc děkuji za odpověď
Helena, 25.12.2014 13:07:14, Odpovědět
Pilous
Dobrý den,
v obilí se nám vyskytl pilous. Mohu použít ATAK fumigátor v místnosti s krmným obilím v pytlích? Popřípadě jak dlouho po použití se nesmí krmit?
Děkuji za odpověď
Jan, 10.05.2015 08:31:28, Odpovědět
Pilous v obilí
Dobrý den, máme stejný problém jako pan Jan. Také se nám pilous objevil v obilí nebo v místech s pytli s obilím. Můžeme tedy vystříkat místnost s pytli i když je v nich obilí, nebo musíme pytle nějak zaopatřit či je vynést. Pokud je možné to jen vystříkat za jak dlouhou dobu můžeme krmit.
Ať se snažím jak se snažím v žádné diskuzi nemohu najít odpověď na mou otázku.

děkuji za rady
Kristýna, 10.05.2015 18:35:48, Odpovědět
RE: Pilous v obilí
Dobrý den, paní Kristýno, měla jste před časem dotaz ohledně pilousů v obilí, dostala jste nějakou odpověď nebo víte jak je to s možností krmit obilí v případě použití fumigatoru? Děkuji, H. V.
hanka67ro@seznam.cz, 11.05.2016 09:59:48, Odpovědět
blechy
Bohužel, na blechy to nefunguje, vyskoušeno 3x včetně K-othrine a jim se daří snad ještě líp. už nevím kudy kam.
Martin, 22.04.2016 21:22:09, Odpovědět
moly
Dobrý den, reaguje tento přípravek na všechna vývojová stádia molů? larvy a kukly molů (šatní + potravinový)
Děkuji
Vláďa, 05.07.2016 20:16:24, Odpovědět
FUMIGÁTOR ATAK
Dobrý den, chci se zeptat,jestli má dýmovnice vyhořet celá? Již jsme použili,vše dle návodu,ponecháno celou noc pro celkové rozptýlení....přesto jsme našli dospělce 2-3 plné života...jedná se celkem o malý pokojík a fumigátor nebyl celý "vyhořený" a vody měl přesně po rysku, tudíž se domnívám,že nemohl být účinek 100%.
Dobu použitelnosti nikde nenajdete, ani datum výroby což by tam mělo být.!myslím,že nebudu sama koho to bude zajímat.Za cenu někde i cca 400,- by měl fungovat jak se uvádí.
Děkuji za odpověď,i když v ní moc nevěřím, protože již delší dobu se tady zákazníkům NEODPOVÍDÁ- PROČ?
Danka, 24.10.2016 12:30:16, Odpovědět
Bezpecnostni list , koho zajímá jak slátkou zacházet..
https://agrobio.cz/files/product/BL/1a/e5d1a521c53e0a8c3e6b5dedd10346ac_002085_ATAK%20Fumigator.pdf
vodryz, 07.08.2019 12:47:48, Odpovědět

Reagovat na:

Nadpis příspěvku:

Jméno:Text příspěvku:

Váš dotaz

Vaše jméno:

Email:

Telefon:

Dotaz:

Bros Spirály proti létajícímu hmyzu 10ks

- k hubení komárů ve venkovních prostorách, dým z doutnající spirály odpuzuje hmyz, jedna spirála chrání před hmyzem několik hodin
49,00 Kč

K - Othrine 25 SC 25 ml

k-othrine: Stabilizovaná vodní suspenze insekticidního přípravku pro použití určeného k hubení škodlivého a obtížného hmyzu. Je použitelný v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách, jakož i v objektech živočišné výroby.
149,00 Kč

Bros Lampa proti hmyzu

Lampa proti hmyzu účinně chrání místnosti proti létajícímu hmyzu. Přístroj je ideální do místností, domů, zahradních altánů a menších hospodářských stavení. Použití speciálního zdroje světla a síťky je zárukou účinnosti.
269,00 Kč

ATAK aerosol na létající a lezoucí hmyz EXTRA 400ml

Přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz.
145,00 Kč

ATAK Univerzální spray AMP 250ml/R

Univerzální sprej k hubení roztočů, lezoucího a létajícího hmyzu(vosy, komáři, mouchy, mravenci, švábi, aj.) v interiéru a exteriéru. Je vhodný také pro impregnaci oděvů a moskytiér při ochraně před komáry, klíšťaty, apod.Nová účinná látka(acetamiprid)
69,00 Kč

Bros lapač šatních molů 1ks

Lapač bez zápachu proti šatním molům ve skříních a zásuvkách.

45,00 Kč

Biotoll univerzální insekticid 500 ml - náhr. náplň

Postřikový insekticid s dlouhodobým účinkem. Výhody: účinnost až 4 týdny, na létající a lezoucí hmyz (švábi, rusi, mouchy, komáři, rybenky, aj.), bez zápachu, nezanechává viditelné stopy.
69,00 Kč

Biotoll univerzální insekticid 500 ml

Postřikový insekticid s dlouhodobým účinkem. Výhody: účinnost až 4 týdny, na létající a lezoucí hmyz (švábi, rusi, mouchy, komáři, rybenky, aj.), bez zápachu, nezanechává viditelné stopy.
85,00 Kč

Bros Kuličky proti šatním molům s vůní levandule 20ks

Účinkuje tři měsíce po otevření, v balení je 20 kusů kuliček.

45,00 Kč
Kategorie
Vyhledávání

Prodavač
Ivana Duvačová
objednavky@drago.cz
Mobil: +420605234150
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Košík
Košík je prázdný
Poslední navštívené
Aktuality
Dopravné k 22.3.2020

Přepravné zdarma pro každý balík do 20kg v hodnotě nad 2000Kč a balík do 2kg od 1000Kč.


PPL

max. váha 1 balíku 30kg

max. délka 120cm

2 kg        119 Kč

30 kg      149 Kč
60 kg      249 Kč
90 kg      349 Kč

120 kg    499 Kč

150 kg    599 Kč

180 kg    699 Kč

210 kg    799 Kč

240 kg    899 Kč

270 kg    999 Kč

nad 300 kg individuálně

Doběrečné 50Kč

 

Česká Pošta

max. váha 1 balíku 50kg

max. délka 200cm

2 kg      119 Kč

20 kg    129 Kč
40 kg    159 Kč
60 kg    229 Kč
80 kg    279 Kč

100 kg  329 Kč

120 kg  399 Kč

140 kg  459 Kč

160 kg  499 Kč

180 kg  559 Kč

200 kg  599 Kč

220 kg  659 Kč

240 kg  699 Kč

260 kg  759 Kč

280 kg  799 Kč

nad 300 kg individuálně

+ 50kč dobírka

 

PPL SLOVENSKO

do 1 kg     149 Kč

do 30 kg   169 Kč

do 60 kg   299 Kč

do 90 kg   399 Kč

do 120kg  599 Kč

+70 Kč dobírka


22.03.2020
---

27.02.2017
EET Informace

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

27.02.2017
Zpravodaj
Copyright © 2007-2020 Diskont-zahrádkář.cz | objednavky@drago.cz
Obrázky mají pouze informativní charakter | Všechna práva vyhrazena | W3C XHTML 1.0 Valid | Proclient, s.r.o.