Vertimec 1,8 SC Proti sviluškám a vrtalkám 12ml


Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem. Více

Kód produktu: I6526Doprava a platba

99 Kč

skladem
ks

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem. Více

Kód produktu: I6526Doprava a platba

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici