HG 30405 Restaurátor dřevěného zahradního nábytku 500ml


Jednoduše aplikovatelný prostředek obnoví přirozenou barvu a vzhled dřevěného zahradního nábytku. Více

Kód produktu: I4631Doprava a platba

259 Kč

skladem
ks

Jednoduše aplikovatelný prostředek obnoví přirozenou barvu a vzhled dřevěného zahradního nábytku. Více

Kód produktu: I4631Doprava a platba

HG restaurátor dřevěného zahradního nábytku byl vyvinut speciálně k ošetření a na ochranu zahradního nábytku z tvrdého dřeva. Zesiluje barevný tón a propůjčuje vašemu zahradnímu nábytku pěkný, přirozený lesk. Tvrdé dřevo obsahuje minerální složky, které vlivem počasí mění barvu. Proto tvrdé dřevo časem zšedne. HG restaurátor dřevěného zahradního nábytku zabraňuje tomuto zšednutí a eliminuje ho, váš dřevěný zahradní nábytek dá rychle, jednoduše a na mnoho měsíců do perfektního stavu a zároveň ho činí odolným proti vodě.

 

 

Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

EUH266: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

AEROSOLY