HG 66704 Čistič odpadů ucpaných vlasy


- pro ucpání odpadů v koupelně
- velmi účinný, díky 2 složkám
- ihned k použítí, tedy pro jednoduchou aplikaci
  Více

Kód produktu: I6649Doprava a platba

199 Kč

skladem
ks

- pro ucpání odpadů v koupelně
- velmi účinný, díky 2 složkám
- ihned k použítí, tedy pro jednoduchou aplikaci
  Více

Kód produktu: I6649Doprava a platba

V koupelně jsou vlasy příčinou ucpání odtokových potrubí umyvadla, sprchy i vany. Toto uscpání se ještě zhoršuje díky zbytkům mýdla, kožního tuku a zubní pasty, které na vlasech ulpívahí. HG ,,čistič odpadů ucpaných vlasy'' je obohacen hydroxidem draselným a díky tomu si rychle a účinně poradí s těmito vlasy, které zcela rozpustí, stejně jako s dalšími materiály, které na vlasech ulpívají.

 

 Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH206: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

LÁTKA ŽÍRAVÁ,KAPALNÁ, J.N.(chlornan sodný, roztok)

HYDROXID DRASELNÝ roztok