AGRO Rašelina 50l

AGRO Rašelina 50l


Vysoce kvalitní přírodní organická hmota bez přísad, upravená pouze tříděním na střední zrnitost. POUZE OSOBNÍ ODBĚR Více

Kód produktu: I434 Doprava a platba

199 Kč
Skladem
ks

Vysoce kvalitní přírodní organická hmota bez přísad, upravená pouze tříděním na střední zrnitost. POUZE OSOBNÍ ODBĚR Více

Kód produktu: I434 Doprava a platba

Složení: vysoce kvalitní přírodní organická hmota bez přísad, upravená pouze tříděním na střední zrnitost.
Určení: pro všestranné využití v zemědělství, lesnictví (při výsadbě školek) a v zahradnictví. Vhodná k přípravě pěstebních substrátů; lze ji použít pro kyselomilné rostliny.

 Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zmíněných prostředků i obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5l vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcicích, vyhledejte lékařskou pomoc.