Signum proti moniliové spále 2x15g

Signum proti moniliové spále 2x15g


Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Více

Kód produktu: I6527 Doprava a platba

175 Kč
skladem
ks

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Více

Kód produktu: I6527 Doprava a platba

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Fungicidní přípravek proti moniliové spále meruněk, višní a plísni šedé u jahodníku.
Účinná látka:  boskalid 267 g/kg, pyraklostrobin 67 g/kg

Jak účinkuje?

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • meruňky (moniliová spála)
  • višně ( moniliová spála)
  • jahodník (plíseň šedá)

Jak jej použít?

  • meruňky a višně ošetřujeme na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod 13 °C, tak ošetření
    zopakujeme při dokvétání
  • jahodníky – ošetřujeme v první polovině kvetení, v případě potřeby aplikaci za týden od prvního ošetření zopakujeme
  • maximální počet aplikací: meruňky, višně - max. 3x, jahodníky max. 2x.
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.