Alkyton RAL 6009 LESK 7739 zelená 0,75L

Alkyton RAL 6009 LESK 7739 zelená 0,75L

-30%

Antikorozní barva na kov Alkyton je též přezdívána jako odborník na rez. Více

Kód produktu: I6445 Doprava a platba

Původní cena 549 Kč. Ušetříte 30% (164,70 Kč) 384,30 Kč
Není skladem Sledovat dostupnost

Antikorozní barva na kov Alkyton je též přezdívána jako odborník na rez. Více

Kód produktu: I6445 Doprava a platba

Pracovní postup:

Pokud je podklad hodně rezavý, použijte nejdříve Penetrátor koroze. Pokud je to nový povrch a spěcháte, použijte jako 1. vrstvu Alkyton Primer, který můžete přetřít po 2. hodinách Alkytonem.

Pokud jde o nový nebo zoxidovaný pozinkovaný plech, měď, hliník a titanzinek, potřebujete nejdříve nátřít povrch základní barvou Galvinol.

Pokud jde o 1. nátěr nového a čistého podkladu natřete 2x barvou Alkyton na čistý a mastnoty zbavený povrch. V případě obnovy nátěru, povrch odmastěte, očistěte a přetřete 1 - 2x podle prostředí a potřeby podkladu.

Použití: plechové střechy, vrata, parapety, zárubně, opláštění domu, podezdívka

Podklad: nový a zkorodovaný železný kov, dřevo a nepochozí beton

Spotřeba: 10m2/l

Vlastnosti: základní a vrchní barva v jednom

Vzhled: lesklý

Zaschlý na dotek: 4 hodiny při 20°C

Další nátěr: po 16 hodinách při 20°C

Počet vrstev: 2 vrstvy

Doporučená teplota aplikace: + 5°C až + 35°C

Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostronách. Přistyku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sklékněte. Opláchněte kkůži vodou nebo osprchujte. Necíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo poprskání kůže.