Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Alkyton RAL 8001 LESK 7773 hnědá 0,25L

Alkyton RAL 8001 LESK 7773 hnědá 0,25L

-50%

Antikorozní barva na kov Alkyton je též přezdívána jako odborník na rez. Více

Kód produktu: I6456 Doprava a platba

Původní cena 289 Kč. Ušetříte 50% (144,50 Kč) 144,50 Kč
Skladem
ks

Antikorozní barva na kov Alkyton je též přezdívána jako odborník na rez. Více

Kód produktu: I6456 Doprava a platba

Pracovní postup:

Pokud je podklad hodně rezavý, použijte nejdříve Penetrátor koroze. Pokud je to nový povrch a spěcháte, použijte jako 1. vrstvu Alkyton Primer, který můžete přetřít po 2. hodinách Alkytonem.

Pokud jde o nový nebo zoxidovaný pozinkovaný plech, měď, hliník a titanzinek, potřebujete nejdříve nátřít povrch základní barvou Galvinol.

Pokud jde o 1. nátěr nového a čistého podkladu natřete 2x barvou Alkyton na čistý a mastnoty zbavený povrch. V případě obnovy nátěru, povrch odmastěte, očistěte a přetřete 1 - 2x podle prostředí a potřeby podkladu.

Použití: plechové střechy, vrata, parapety, zárubně, opláštění domu, podezdívka

Podklad: nový a zkorodovaný železný kov, dřevo a nepochozí beton

Spotřeba: 10m2/l

Vlastnosti: základní a vrchní barva v jednom

Vzhled: lesklý

Zaschlý na dotek: 4 hodiny při 20°C

Další nátěr: po 16 hodinách při 20°C

Počet vrstev: 2 vrstvy

Doporučená teplota aplikace: + 5°C až + 35°C

Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostronách. Přistyku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sklékněte. Opláchněte kkůži vodou nebo osprchujte. Necíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo poprskání kůže.