AKCE - do konce května přepravné za každý běžný balík váhy do 30kg pouze 19Kč

Alkyton Tmavě modrá kladívková 7227 0,75L

Alkyton Tmavě modrá kladívková 7227 0,75L


Kladívkové provedení díky své povrchové členitosti, opticky srovnává nerovnosti podkladu. Více

Kód produktu: I6469 Doprava a platba

549 Kč
skladem
ks

Kladívkové provedení díky své povrchové členitosti, opticky srovnává nerovnosti podkladu. Více

Kód produktu: I6469 Doprava a platba

Alkyton je antikorozní, alkyd-uretanová vrchní i základní barva v jednom. Má zvýšenou pružnost - odolává úderům, ohybu i změnám teplot. Na povrchu vytvoří trvalou bariéru, která odolá vlivům každého počasí. Lze jej nanášet už při teplotě 5°C. Slouží k nátěrům přímo na zrezavělý kov, novou ocel, základové a staré dobře držící nátěry, ale i dřeva v exteriérech a interiérech. Na pozink, hliník, měď, přetíratelné plasty a sklo použijte speciální základ Galvinol.

Návod na použití:
Odstraňte z povrchu nečistoty, mastnotu, prach, odlupující se rez a špatně držící staré nátěry. Lesklé a hladké povrchy odmastěte a lehce zdrsněte. Na surové dřevo použijte barvu syntetickou základní na dřevo S 2134 nebo S 2070. Dobře promíchejte a při nízkých teplotách přidejte trochu ředidla (maximálně 10 %) S 6005. Nanášejte dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo pistolí.

Vydatnost:
10,5m2/l

Zasychání: (při 20°C)
Na dotek cca 2 hod. Manipulace cca 8hod. Druhou vrstvu lze nanášet za 16 hod. Nízká teplota a zvýšená vlhkost při nanášení a zasychání nebo nadměrně silná vrstva dobu schnutí prodlužuje. Životnost nátěrů závisí na znečištění prostředí, přípravě povrchu, dodržení pracovního postupu viz. technické listy a včasných oprav poškozených nátěrů.

 

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostronách. Přistyku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sklékněte. Opláchněte kkůži vodou nebo osprchujte. Necíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo poprskání kůže.