Alkyton Tmavě zelená kladívková 7236 0,25L

Alkyton Tmavě zelená kladívková 7236 0,25L

-50%

Kladívkové provedení díky své povrchové členitosti, opticky srovnává nerovnosti podkladu. Více

Kód produktu: I6463 Doprava a platba

Původní cena 289 Kč. Ušetříte 50% (144,50 Kč) 144,50 Kč
Skladem
ks

Kladívkové provedení díky své povrchové členitosti, opticky srovnává nerovnosti podkladu. Více

Kód produktu: I6463 Doprava a platba

Alkyton je antikorozní, alkyd-uretanová vrchní i základní barva v jednom. Má zvýšenou pružnost - odolává úderům, ohybu i změnám teplot. Na povrchu vytvoří trvalou bariéru, která odolá vlivům každého počasí. Lze jej nanášet už při teplotě 5°C. Slouží k nátěrům přímo na zrezavělý kov, novou ocel, základové a staré dobře držící nátěry, ale i dřeva v exteriérech a interiérech. Na pozink, hliník, měď, přetíratelné plasty a sklo použijte speciální základ Galvinol.

Návod na použití:
Odstraňte z povrchu nečistoty, mastnotu, prach, odlupující se rez a špatně držící staré nátěry. Lesklé a hladké povrchy odmastěte a lehce zdrsněte. Na surové dřevo použijte barvu syntetickou základní na dřevo S 2134 nebo S 2070. Dobře promíchejte a při nízkých teplotách přidejte trochu ředidla (maximálně 10 %) S 6005. Nanášejte dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo pistolí.

Vydatnost:
10,5m2/l

Zasychání: (při 20°C)
Na dotek cca 2 hod. Manipulace cca 8hod. Druhou vrstvu lze nanášet za 16 hod. Nízká teplota a zvýšená vlhkost při nanášení a zasychání nebo nadměrně silná vrstva dobu schnutí prodlužuje. Životnost nátěrů závisí na znečištění prostředí, přípravě povrchu, dodržení pracovního postupu viz. technické listy a včasných oprav poškozených nátěrů.

 

Varování: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostronách. Přistyku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sklékněte. Opláchněte kkůži vodou nebo osprchujte. Necíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo poprskání kůže.