Atak Aerosol proti štěnicím GERANIOL 400ml

Atak Aerosol proti štěnicím GERANIOL 400ml


ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol - je aerosol - postřik proti štěnicím pro použití v domácnosti a hotelnictví. Více

Kód produktu: I7734 Doprava a platba

339 Kč
Skladem
ks

ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol - je aerosol - postřik proti štěnicím pro použití v domácnosti a hotelnictví. Více

Kód produktu: I7734 Doprava a platba

ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol - je aerosol - postřik proti štěnicím pro použití v domácnosti a hotelnictví. Přípravek může být aplikován v obývacích pokojích, ložnicích, na matrace, postele, okolí postele, na noční stolky, okolo stěn, v šatních skříních, na závěsy, do mezer v parketách a na další napadená místa, či denních úkrytů hmyzu. Přípravek je účinný proti štěnicím na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy), ale také proti jiným škůdcům jako jsou mravenci, blechy, potravinoví moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, Ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři Aedes aegypti = tropický druh komára, který je hlavní přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).  Okamžitý a dlouhodobý účinek po dobu 3 týdnů!

Obsah: geraniol 30g/kg

Postřik na štěnice a jiný hmyz aplikujte na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm. Je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce. Zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu. Poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadení hmyzu.

Dávkování: stiskněte stříkací zařízení na cca. 20 sekund na 1 m² (= 20-30 ml / 1 m²).

Poznámka: Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípraveklze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210: Chraňte před teplem, horskými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesáhující 50°C/122°F.

EUH208: Obsahuje reganiol. Může vyvolat alerickou reakci.