ATAK MikroCif 10MC 50 ml

ATAK MikroCif 10MC 50 ml


Koncentrovaný přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu  v interiérech. Více

Kód produktu: I6674 Doprava a platba

259 Kč
skladem
ks

Koncentrovaný přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu  v interiérech. Více

Kód produktu: I6674 Doprava a platba

Proč jej použít?

- rychlé hubení lezoucího hmyzu

- hubení pomocí mikrokapsulí

- tj. jakmile se lezoucí  hmyz projde po ošetřeném povrhu, rozšlápne mikrokapsli a natáhne na sebe uvolněnou účinnou látku. Poté dochází k usmrcení škůdce.

→ navíc forma mikrokapsule způsobuje velmi snížený zápach po aplikaci

→ pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.

→ účinkuje až 2-3 měsíce (pokud se nesetře)

 

Jak jej použít?

Před použitím protřepat nádobu s přípravkem. Do nádoby postřikovače nalít cca 1/3 vypočteného množství vody, přidat příslušné množství přípravku, důkladně promíchat a následně přidat zbývající množství vody a opět promíchat. Používat 2,5% roztok přípravku (50 ml přípravku na 2 l vody). Používat 50 ml připravené aplikační kapaliny na 1 m. Postřikovat místa zdržování se a hnízdění hmyzu: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkrytem hmyzu. Zhotovená kapalina musí být spotřebována co nejrychleji. Po uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat. Přípravek začíná účinkovat po 6-12 hodinách a působí po dobu 2-3 měsíců pokud nebude mechanicky odstraněn (setřený, opláchnutý apod.).

 

Upozornění: Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen.  Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi.

 

 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101:Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace