Atak SOMI prášek proti štěnicím a švábům 200g

Atak SOMI prášek proti štěnicím a švábům 200g


prášek pro rychlé hubení štěnic, švábům a dalšího lezoucího hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, rusy aj.) Účinná látka: deltamethrin. Více

Kód produktu: I5147 Doprava a platba

129 Kč
Skladem
ks

prášek pro rychlé hubení štěnic, švábům a dalšího lezoucího hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, rusy aj.) Účinná látka: deltamethrin. Více

Kód produktu: I5147 Doprava a platba

  • prášek pro rychlé hubení štěnic, švábům a dalšího lezoucího hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, rusy aj.)
  • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
  • jednoduchá aplikace posypem do míst výskytu (pod nábytek, v rozích, na podlahové lišty, podlahy, apod.)
  • dávkování 10 g až 30 g / m2 / podle daného škůdce
  • Účinná látka: deltamethrin.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.