Fastion Granulovaná nástraha proti mravencům 100g

Fastion Granulovaná nástraha proti mravencům 100g


Přípravek účinkuje na mravence černého (Lasius niger), ale i na další druhy, které se běžně vyskytují v domech. Více

Kód produktu: I2739 Doprava a platba

75 Kč
skladem
ks

Přípravek účinkuje na mravence černého (Lasius niger), ale i na další druhy, které se běžně vyskytují v domech. Více

Kód produktu: I2739 Doprava a platba

Základní složkou přípravku je cukr, a proto je přijímán mravenci jako potrava a je rovněž odnášen do hnízd jak potrava pro ostatní členy kolonie (larvy, královny). První uhynulí jedinci jsou vidět po 3-4 dnech, hnízdo je znčieno během 7-14 dnů po aplikaci. Přípravek obsahuje silně hořkou látku BITREX, která neodpuzuje mravence, ale brání náhodnému požití člověkem.

Bezpečnostní list

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H411: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.