Biotoll prášek na mravence 300g


Insekticidní prášek proti mravencům. Výhody: Působí zanášením do hnízda nebo použití jako bariéru proti pronikání do dalších prostor. Více

Kód produktu: I875Doprava a platba

95 Kč

skladem
ks

Insekticidní prášek proti mravencům. Výhody: Působí zanášením do hnízda nebo použití jako bariéru proti pronikání do dalších prostor. Více

Kód produktu: I875Doprava a platba

Insekticidní prášek proti mravencům. Výhody: Působí zanášením do hnízda nebo použití jako bariéru proti pronikání do dalších prostor.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje pemethrin(ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.