AKCE - do konce května přepravné za každý běžný balík váhy do 30kg pouze 19Kč

Bopon Bylinky hnojivo gelové 0,25L

Bopon Bylinky hnojivo gelové 0,25L


Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Více

Kód produktu: I5875 Doprava a platba

55 Kč
skladem
ks

Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Více

Kód produktu: I5875 Doprava a platba

Gelové hnojivo pro bylinky je velice účinné minerální hnojivo pro bylinky pěstované za kulinářskými i léčivými účely. Bylinky mají po použití zdravý vzhled a intenzivní zelenou barvu. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou absorpci rostlinami.
Balení: 0,25 l.

 

H317: Může vyvolat kožní alergickou reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352: při styku s kůží|: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních předpisů. Uchovávejte mimo potraviny.