Bopon hortenzie 1 kg

Bopon hortenzie 1 kg


Vícesložkové minerální hnojivo určené k hnojení zejména hortenzií. Vhodné složení mikro a makro částic podporuje správný růst a zdravý vzhled rostliny. Více

Kód produktu: I7729 Doprava a platba

89 Kč
Skladem
ks

Vícesložkové minerální hnojivo určené k hnojení zejména hortenzií. Vhodné složení mikro a makro částic podporuje správný růst a zdravý vzhled rostliny. Více

Kód produktu: I7729 Doprava a platba

Vícesložkové minerální hnojivo určené k hnojení zejména hortenzií. Vhodné složení mikro a makro částic podporuje správný růst a zdravý vzhled rostliny. Složení v procentech: 5,5 N : 8,5 P : 11,5 K (4 Mg : 12 S). Aplikace a dávka: termín IV – VII, 15 g/m2 nebo 15 g/rostlinu 2 x za měsíc, 25 g/m2 u starších rostlin zejména v období kvetení. Odměřená dávka se rovnoměrně rozsype kolem rostliny a promíchá s vrchní vrstvou zeminy, pořádně zalijte, aby se hnojivo aktivovalo. 1 kg hnojiva postačí na 65 m2. Balení: 1 kg.

 

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P102: Uchvovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.