Bopon Surfinie a petunie gelové 0,5l

Bopon Surfinie a petunie gelové 0,5l


BioPon gelové hnojivo na surfinie a petunie je inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo pro všechny druhy surfinií. Více

Kód produktu: I5871 Doprava a platba

75 Kč
Skladem
ks

BioPon gelové hnojivo na surfinie a petunie je inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo pro všechny druhy surfinií. Více

Kód produktu: I5871 Doprava a platba

BioPon gelové hnojivo na surfinie a petunie je inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo pro všechny druhy surfinií. Správný poměr stopových prvků a živin zajišťuje optimální růst rostlin a urychluje tvorbu poupat. Díky hutné konzistenci gelu, který je rozpustný ve vodě, jsou živiny z hnojiva pro rostliny dobře vstřebatelné.

 

Balení 500ml

 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P532 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 Při zasažení očí:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních přespisů. Uchovávejte mimo potraviny.