Bopon Trávníkové hnojivo proti mechu 3kg

Bopon Trávníkové hnojivo proti mechu 3kg


Vícesložkové minerální hnojivo určené k ošetřování trávníků s účinkem proti mechu. Více

Kód produktu: I5876 Doprava a platba

215 Kč
Skladem
ks

Vícesložkové minerální hnojivo určené k ošetřování trávníků s účinkem proti mechu. Více

Kód produktu: I5876 Doprava a platba

Vícesložkové minerální hnojivo určené k ošetřování trávníků s účinkem proti mechu. Speciální složení umožňuje zdravý růst trávníku, díky zvýšenému obsahu draslíku zamezuje růstu mechu a zvýšené množství dusíku umožňuje rychlé zatravnění vzniklých prázdných míst. Aplikuje se preventivně 1 x za 7 – 8 dní v dávce 30 -50 g/m2. Hnojivo se rovnoměrně rozsype do posekaného trávníku a vydatně zalije. V případě akutní potřeby použijeme jednorázově v dávce 75 – 125 g/m2, je možné opakovat po 30 dnech. 1 kg hnojiva vystačí na 30 m2 po celou dobu vegetace.

 

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P280: Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžite volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Skladovat mimo dosah dětí. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.