Bopon Trávníkové hnojivo proti žloutnutí 1kg

Bopon Trávníkové hnojivo proti žloutnutí 1kg


Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí. Více

Kód produktu: I6014 Doprava a platba

105 Kč
Skladem
ks

Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí. Více

Kód produktu: I6014 Doprava a platba

Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí.

  • Hnojivo lze použít pro prevenci: jako hlavní zdroj mikro a makro částic během celého vegetačního období, nebo pro nápravný zásah: když je kvalita trávníku nízká a je zažloutlý kvůli nedostatku dusíku a železa. Hnojivo může způsobit hnědé skvrny na betonových, keramických a kamenných prvcích. V případě náhodného rozsypání hnojiva mimo trávník, okamžitě hnojivo odstraňte a omyjte toto místo vodou. Případné skvrny opláchněte roztokem kyseliny citrónové.
  • Použití: Posečte trávník (nejpozději 2 dny před použitím hnojiva). Odměřte doporučenou dávku. Hnojivo rovnoměrně rozsypte na povrch trávníku (doporučuje se použít sekačku). Trávník bohatě zalijte.
  • Dávkování: prevence: 20 g / m2 jednou za měsíc po celé vegetační období
  • Nápravný zásah při zažloutlém trávníku: 30-50 g / m2 každých 7-8 týdnů během celého vegetačního období.
  • Složení: N 7 %, P 5 %, K 8 %, Mg 4,5 %, S 20 %, Fe 5 %
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338: Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.