Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Bopon Trávníkové hnojivo proti žloutnutí 1kg

Bopon Trávníkové hnojivo proti žloutnutí 1kg


Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí. Více

Kód produktu: I6014 Doprava a platba

95 Kč
Skladem
ks

Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí. Více

Kód produktu: I6014 Doprava a platba

Kvalitní hnojivo na trávník, snadno rozpustná forma dusíku a železa výrazně snižuje náchylnost trávníků ke žloutnutí.

  • Hnojivo lze použít pro prevenci: jako hlavní zdroj mikro a makro částic během celého vegetačního období, nebo pro nápravný zásah: když je kvalita trávníku nízká a je zažloutlý kvůli nedostatku dusíku a železa. Hnojivo může způsobit hnědé skvrny na betonových, keramických a kamenných prvcích. V případě náhodného rozsypání hnojiva mimo trávník, okamžitě hnojivo odstraňte a omyjte toto místo vodou. Případné skvrny opláchněte roztokem kyseliny citrónové.
  • Použití: Posečte trávník (nejpozději 2 dny před použitím hnojiva). Odměřte doporučenou dávku. Hnojivo rovnoměrně rozsypte na povrch trávníku (doporučuje se použít sekačku). Trávník bohatě zalijte.
  • Dávkování: prevence: 20 g / m2 jednou za měsíc po celé vegetační období
  • Nápravný zásah při zažloutlém trávníku: 30-50 g / m2 každých 7-8 týdnů během celého vegetačního období.
  • Složení: N 7 %, P 5 %, K 8 %, Mg 4,5 %, S 20 %, Fe 5 %
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338: Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.