Bopon Univerzální hnojivo gelové 1L

Bopon Univerzální hnojivo gelové 1L


Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro celoroční hnojení okrasných, pokojových i balkónových rostlin.
Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1,4L vody Více

Kód produktu: I5862 Doprava a platba

109 Kč
Skladem
ks

Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro celoroční hnojení okrasných, pokojových i balkónových rostlin.
Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1,4L vody Více

Kód produktu: I5862 Doprava a platba

Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro celoroční hnojení okrasných, pokojových i balkónových rostlin. Prodlužuje dobu kvetení, posiluje kořenový systém a zlepšuje celkový stav rostlin. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou absorpci rostlinami.
 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P532 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 Při zasažení očí:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obal/obsah podle místních přespisů. Uchovávejte mimo potraviny.