Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Bros Karbid (Karbidex) 500g

Bros Karbid (Karbidex) 500g


Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů. Více

Kód produktu: I5078 Doprava a platba

99 Kč
Skladem
ks

Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů. Více

Kód produktu: I5078 Doprava a platba

účinná látka: metylnonyl ketón 0,5 - 1,05 g / 100 g

Popis a působení:
Granulovaný prostředek určený k plašení krtků v areálech letišť, zemních hydrologicko-technických konstrukcí a sportovních objektů.
Návod na použití:
Najděte aktivní chodby krtka, odhrňte zeminu z kopečků a umístěte karbidex do každé chodby. Otvor zlehka zakryjte zeminou, přičemž neničte chodbu. Postup opakujte denně, dokud se nepřestanou objevovat nové krtince. Přibližně po 3 dnech se počet nových krtinců viditelně sníží.

Dávkování:

  • 10 - 15 g do jedné chodby

H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H315: Dráždí kůži.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P223: Zabraňte styku s vodou.

P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte hasící nebo suchý prášek. Nedoporučuje se uhasit požár mokrým hašením, protože to může vést k následnému opětovnému vzplanutí požáru.

P402+P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.