BROS gelová nástraha na mravence 1ks

BROS gelová nástraha na mravence 1ks


Požerová nástraha ve formě gelu s insekticidní látkou uložená v plastových setech k hubení mravenců v místnostech, v zahradě a jejich bezprostředním okolí. Má rychlý a zaručený účinek. Více

Kód produktu: I6004 Doprava a platba

69 Kč
Skladem
ks

Požerová nástraha ve formě gelu s insekticidní látkou uložená v plastových setech k hubení mravenců v místnostech, v zahradě a jejich bezprostředním okolí. Má rychlý a zaručený účinek. Více

Kód produktu: I6004 Doprava a platba

Požerová nástraha ve formě gelu s insekticidní látkou uložená v plastových setech k hubení mravenců v místnostech, v zahradě a jejich bezprostředním okolí. Má rychlý a zaručený účinek.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.