Bros Odpuzovač krtků 500ml

Bros Odpuzovač krtků 500ml


- tekutý přípravek určený k hubení krtků, 30ml na tunel, maximální účinnost je po 1-2 dnech, za příznivých povětrnostních podmínek (málo srážek) si přípravek zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců. Více

Kód produktu: I951 Doprava a platba

89 Kč
Skladem
ks

- tekutý přípravek určený k hubení krtků, 30ml na tunel, maximální účinnost je po 1-2 dnech, za příznivých povětrnostních podmínek (málo srážek) si přípravek zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců. Více

Kód produktu: I951 Doprava a platba

Bros Odpuzovač krtků je tekutý přípravek určený k ochraně zahrad a dětských hřišť, který účinně odpuzuje krtky zápachem. Aplikujeme 30 ml přípravku do každé aktivní chodby. Maximální účinnost po 1-2 dnech. Účinkuje po dobu 2 měsíců.

  • tekutý biocidní přípravek na odpuzování krtků
  • k ochraně zahrad, sportovních ploch apod.,
  • účinně odpuzuje krtky zápachem,
  • maximální účinnost po 1-2 dnech,
  • účinkuje po dobu 2 měsíců,
  • tekutý přípravek - odpuzuje krtky zápachem
  • balení: 500 ml. 
Použití

Zjistěte, které krtince jsou čerstvé a kde jsou krtci aktivní. Ne těchto místech odkryjte část tunelu krtka a vlijte do něho cca 30 ml přípravku. Otvor ucpěte, aby se zápach bez problému roznesl v chodbách. Přípravek začne silně působit ihned po aplikování a maximální účinnosti dosáhne po 1-2 dnech. Za příznivých povětrnostních podmínek (malé množství srážek) je přípravek účinný přibližně 2 měsíce. Postup opakujte vždy po vydatném dešti.

 

 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.