Bros Zelená síla Sprej proti mouchám a komárům 300 ml

Bros Zelená síla Sprej proti mouchám a komárům 300 ml


Sprej je určen na likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Více

Kód produktu: I7568 Doprava a platba

69 Kč
skladem
ks

Sprej je určen na likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Více

Kód produktu: I7568 Doprava a platba

Sprej je určen na likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Je na bázi pyrethru - insekticidu rostlinného původu získaného z květů dalmatských chryzantém. Kapalina proti molům zavíječe paprikového pro použití v kuchyních, spížích, skladovacích prostorách a přímo v kuchyňských skříních. Účinně odpuzuje dospělé moly zavíječe paprikového, čímž chrání potravinářské výrobky jako je mouka nebo těstoviny. Na základě rostlinných složek, neobsahuje syntetické insekticidy a může být použita v bezprostředním okolí potravin. Má Sprej je určen na likvidaci much, komárů, vos a dalšího létajícího hmyzu v interiérech. Je na bázi pyrethru - insekticidu rostlinného původu získaného z květů dalmatských chryzantém.

 

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.