Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Bros Zrno na myši a potkany 6x20g

Bros Zrno na myši a potkany 6x20g


Vysokou účinnost přípravku Bros zaručuje opožděné působení ( 4 - 5 dní po podání ), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání nástrahy s úmrtností jiných jedinců. Více

Kód produktu: I6718 Doprava a platba

35 Kč
Skladem
ks

Vysokou účinnost přípravku Bros zaručuje opožděné působení ( 4 - 5 dní po podání ), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání nástrahy s úmrtností jiných jedinců. Více

Kód produktu: I6718 Doprava a platba

Přípravek v podobě zrna účinně hubí myši, krysy a jiné hlodavce. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Dávkování: myši: 20-25 g na jednom místě, krysy: 50-100 g na jednom místě.

 

 

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.