Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Choroby rajčat a okurek STOP RTD 500ml

Choroby rajčat a okurek STOP RTD 500ml


Účinek Ortivy je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené. Více

Kód produktu: I6587 Doprava a platba

119 Kč
Skladem
ks

Účinek Ortivy je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené. Více

Kód produktu: I6587 Doprava a platba

 • Postřikový kontaktní prostředek se systémovým účinkem.
 • K ochraně proti plísním okurek a rajčat.
 • NOVINKA! Bezpečné a praktické použití bez odměřování.
 • Lahev je naplněná vodou, v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.
 • Kapsle se zamáčkne, zavře krytka, cca 15x otočí dnem vzhůru ( promíchá se) a aplikuje.
 • Účinek je protektivní/ochranný - proto je třeba zasáhnout před anebo na počátku infekce ( při objevení prvních příznaků).
 • Ošetřuje se v intervalu 10-14 dní, při silné infekci 7-10 dní.
 • Ochranná lhůta: 3 dny.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňkové informace:

 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Před použitím si přečtěte návod k použití.