Desimo Duo 750g

Desimo Duo 750g


Účinný kontaktní a požerový moluskocid proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradě. Přípravek ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin s rychlým účinkem. Více

Kód produktu: I4083 Doprava a platba

249 Kč
Skladem
ks

Účinný kontaktní a požerový moluskocid proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradě. Přípravek ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin s rychlým účinkem. Více

Kód produktu: I4083 Doprava a platba

Účinný kontaktní a požerový moluskocid proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradě. Přípravek ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin s rychlým účinkem. Pro slimáky je vysoce atraktivní, přijímají jej jako potravu a následně hynou. Je odolný dešti, což je vzhledem k aktivitě slimáků důležitý předpoklad jistoty zásahu.

Účinné látky:
metaldehyd 30 g/kg (3 %)
BITREX hořké činidlo působící jako chuťový odpuzovač pro člověka a domácí zvířata
LORE speciální směs pro zabránění náhodnému požití psy, kteří jsou citlivý na metaldehyd.

Působení přípravku:
Přípravek je atraktivní pro slimáky, kteří jej přijímají jako potravu. Účinná látka na ně působí jako kontaktní a požerový jed, po jehož příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a následně k úhynu. Přípravek se vyznačuje odolností proti vlhkosti.

Použití a aplikace:
Použití přípravku Desimo Duo® je velice jednoduché. Uzávěr není třeba sejmout, má totiž 3 polohy a to: otevřeno, zavřeno a dávkování 5 g. Chceme-li tedy přípravek rozsypat v půdě, stikneme pojistky na obou stranách uzávěru dovnitř (najednou) dle vyznačení. Poté otočíme víčko o 90°, aby šipka na uzávěru ukazovala na otevřeno. Následně potřepeme "lahví" tak, aby došlo k rozptýlení granulí v tenké vrstvě na půdu. Chceme-li použít funkci dávkování stiskneme pojistky na obou stranách uzávěru dovnitř (najednou) dle vyznačení. Poté otočíme víčko o 180°, aby šipka na uzávěru ukazovala na dávkování. Následně otočíme "láhev" dnem vzhůru a tím se naplní dávkovací komora. Potom otočíme "lahev" zpět a máme ji připravenou k použití nadávkovaného množství 5 g na plochu 5 m2. V případě opakovaného použití opět otočíme "láhev" dnem vzhůru a tím dojde k odměření další dávky. A po otočení "lahve" uzávěrem nahoru můžeme opět aplikovat odměřené množství. Desimo Duo® sypeme v tenké vrstvě ve vzdálenosti 10 - 15 cm od sebe na půdu, kolem rostlin nebo tam, kde se slimáci a hlemýždi nacházejí. Po použití otočíme uzávěr zpět do polohy zavřeno.

Dávkování:
> jahodník (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 0 dní (aplikace na poli; max. 3x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 0 dní (aplikace na poli; max. 3x za vegetační sezónu)
> salát, štěrbák zahradní - endívie, řeřicha, hořčice sareptská, špenát, mangold, šrucha zelná (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 0 dní (aplikace na poli a ve skleníku; max. 3x za vegetační sezónu)
> zelí hlávkové, kapusta hlávková a růžičková, květák (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 0 dní (aplikace na poli; max. 3x za vegetační sezónu)
Balení 800 g je cca na 1200 m2.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.