Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Dusíkaté vápno 10kg

Dusíkaté vápno 10kg


Dusíkaté vápno je víceúčelové pozvolně působící granulované dusíkato-vápenaté hnojivo. Vhodné pro přípravu půdy ve sklenících a záhonech před výsadbou rostlin. Více

Kód produktu: I5296 Doprava a platba

699 Kč
Skladem
ks

Dusíkaté vápno je víceúčelové pozvolně působící granulované dusíkato-vápenaté hnojivo. Vhodné pro přípravu půdy ve sklenících a záhonech před výsadbou rostlin. Více

Kód produktu: I5296 Doprava a platba

Výhody použití dusíkatého vápna: snižuje výskyt plevelů, likviduje napadení pozemku slimáky, likviduje původce houbových chorob, zvyšuje dostupnost vápníku pro rostliny, přirozenou úrodnost půdy, hnojivo se bezezbytku rozkládá a nezanechává žádná rezidua.

Použití:
Používá se k jarnímu i podzimnímu hnojení, nejpozději 14 dní před výsadbou, zapravit do zvlhlé půdy.

Dávkování:

 • Zelí bílé a červené, kapusta, květák, pekingské zelí: 30 - 100 g / m2 nebo 30 - 40 g / m2
 • Růžičková kapusta, kedluben: 30 - 60 g / m2
 • Salát hlávkový a ledový: 30 - 50 g / m2
 • Polníček, mrkev, okurek, špenát, ředkev, ředkvička: 30 - 50 g / m2
 • Hrách, fazole: 20 - 30 g / m2
 • Chřest: 40 - 50 g / m2
 • Fenykl řapíkatý: 30 - 40 g / m2
 • Pór, cibule ze sazečky: 30 - 50 g / m2
 • Celer, rajčata: 40 - 100 g / m2
 • Brambory: 30 - 50 g / m2
 • Rebarbora: 40 - 80 g / m2 (v předjaří před vyrašením)
 • Jahody: 30 nebo 30 - 50 g / m2
 • Bobuloviny, ovocné stromy, okrasné dřeviny: 30 - 50 g / m2
 • Obnova trávníků: 40 - 50 g / m2
 • Konifery, živé ploty: 30 - 40 g / m2
 • Kompostování: 100 g / m2 (posypat každou vrstvu odpadů o výšce cca 20 - 25 cm)

Zdraví školivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obyl nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Necitíte-li se dobře, volejte toxikolgické informační středisko nebo lékaře. Při styku s vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.