e 1020 Washcare Special Předpírkový sprej na skvrny 500ml

e 1020 Washcare Special Předpírkový sprej na skvrny 500ml


Okamžitý účinek Více

Kód produktu: P500209 Doprava a platba

169 Kč
Skladem
ks

Okamžitý účinek Více

Kód produktu: P500209 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Snadná, rychlá a přesná aplikace.
  • Jedinečná směs povrchově aktivních látek a rozpouštědel.
  • Účinkuje okamžitě a napadá obtížně odstranitelnou špínu a skvrny (i proteinové skvrny – od vajec, krve, trávy…).
  • Lze použít při ručním praní i při praní v pračce.
  • Odstraňuje skvrny bez namáčení a drhnutí.
  • Lze použít na všechny druhy stálobarevných tkanin vhodných k praní.

Návod k použití

  • Nastříkejte přímo na skvrny.
  • Nechte krátce působit (5–10 min.).
  • Vyperte prádlo obvyklým způsobem.
  • Stálost barvy vyzkoušejte nejprve na skryté části oděvu.

Složení

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfémy, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.