e 3006 Homecare Special Čistič oken a zrcadel 500ml

e 3006 Homecare Special Čistič oken a zrcadel 500ml


Pohled, který stojí za to Více

Kód produktu: P500225 Doprava a platba

169 Kč
ks

Pohled, který stojí za to Více

Kód produktu: P500225 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Vhodný pro skla, okna, plastové rámy, zrcadla, skla automobilů a další skleněné povrchy.
  • Přípravek se nemusí oplachovat.
  • Nezanechá stopy po stékajícím přípravku.
  • Lehce proniká usazenými nečistotami včetně mastnoty, které zároveň účinně odstraní.

Návod k použití

  • Nastříkejte na čištěný povrch a setřete, vyleštěte suchým hadrem do lesku.
  • Poměr ředění: 1: 3 při běžném znečištění.
  • Přípravek doporučujeme nanášet pomocí lahve s rozprašovačem.
  • Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA by CERNY je možno přiobjednat pod 4001

Složení

5-<15 % Alkoholy, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.