Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 3009 Homecare Special Super gel na rez a vodní kámen 500ml

e 3009 Homecare Special Super gel na rez a vodní kámen 500ml


Rez už nemá šanci.. Více

Kód produktu: P500220 Doprava a platba

189 Kč
ks

Rez už nemá šanci.. Více

Kód produktu: P500220 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

 • Vysoce účinný gel na odstraňování rzi a silných vrstev vodního kamene (např. krusty na sprchové hlavici).
 • Lze použít v koupelně nebo v kuchyni (dřezy, vodovodní baterie).
 • Díky gelové konzistenci působí jen tam, kde vy chcete.
 • Výrobek je mimořádně účinný.
 • Vyroben pouze z přírodních látek.

Návod k použití

 • Určen pro velmi silné usazeniny rzi a vodního kamene.
 • Gel naneste, nechte chvíli působit a opláchněte nejlépe teplou vodou.
 • Lze použít i na vnitřní sítko vodovodní baterie, které odšroubujete, nanesete na něj gel a po krátkém působení opláchnete teplou vodou.
 • Na běžnou údržbu a odstraňování vodního kamene včetně usazenin od šamponu a mýdla
 • Nepoužívejte na plastové povrchy.
 • Nepoužívejte na čištění povrchů z přírodního kamene, laminátů a akrylátových van.

Složení

15-<30 % Citric Acid, Tartaric Acid, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.