Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 3010 Homecare Special Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče 500ml

e 3010 Homecare Special Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče 500ml


Sbohem vodnímu kameni Více

Kód produktu: P500224 Doprava a platba

199 Kč
Skladem
ks

Sbohem vodnímu kameni Více

Kód produktu: P500224 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Jedinečná směs přírodních čisticích látek, která odstraňuje vodní kámen z domácích spotřebičů.
  • S tímto prostředkem lze čistit: rychlovarné konvice (plastové, kovové i skleněné), hrnce, kávovary, zvlhčovače i automaty na espresso.
  • Odstraňuje vodní kámen bez nepříjemných zápachů.
  • Jeho složení nepoškozuje čištěné plochy - čistič soustřeďuje svoje účinky pouze na vodní kámen.

Návod k použití

  • Dávkujte v množství 50 ml čističe na 0,5 l vody.
  • U rychlovarných konvic a kávovarů nechte projít varem, poté spotřebič propláchněte čistou vodou.
  • Dodržujte pokyny výrobců spotřebičů.

Složení

15-<30 % Citric Acid, Tartaric Acid, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí


Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.