e 3021 Homecare Special Čistič sklokeramických desek 250ml

e 3021 Homecare Special Čistič sklokeramických desek 250ml


Už žádné nevzhledné šmouhy! Více

Kód produktu: P500391 Doprava a platba

249 Kč
skladem
ks

Už žádné nevzhledné šmouhy! Více

Kód produktu: P500391 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Vysoce koncentrovaný prostředek na šetrné, avšak účinné čištění sklokeramických varných desek.
  • Docílíte maximální lesk jako u nové varné desky.
  • Čistí snadno a rychle.
  • Díky speciální ochranné vrstvě složky E-PROTECTION® je další čištění mnohem snazší

Návod k použití

  • Aplikujte menší množství prostředku na desku a rovnoměrně rozetřete po celé ploše.
  • Po chvilce působení setřete vodou a vyleštěte dosucha.
  • Používá se neředěný.
  • Větší znečištění nejprve mechanicky odstraňte škrabkou na sklokeramickou desku.
  • Doporučujeme po delším stání výrobku jeho obsah občas protřepat.

Složení

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % D-Limonene, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Nebezpečí
Obsahuje: d-Limonene Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.