Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 3022 Čistič na trouby a grily 250ml

e 3022 Čistič na trouby a grily 250ml


Kód produktu: P500214 Doprava a platba

195 Kč
Skladem
ks

Kód produktu: P500214 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

 • Vysoce koncentrované složení.
 • Účinně odstraňuje mastnotu, připálené a připečené zbytky jídla v troubě a na grilovacích roštech.
 • Prostředek lze použít na čištění vnitřního prostoru trouby a na kovové rošty grilu.
 • Speciální gelová forma prostředku.
 • Vyčistí bez nepříjemného zápachu

Návod k použití

 • Používá se neředěný.
 • Před použitím protřepejte.
 • Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a nechte působit.
 • Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.
 • Účinek prostředku zvýšíte tím, že troubu nebo gril mírně nahřejete (cca 30 °C).
 • Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci s výrobkem používejte rukavice a dodržujte pokyny výrobce.
 • Nepoužívejte na antikorové povrchy, hliník, teflon, lakované, plastové, dřevěné nebo pochromované povrhy a samočisticí trouby!

Složení

5-<15 % Sodium Hydroxide, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí


Obsahuje: Sodium Hydroxide
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.