Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 3049 Homecare Special Čisticí a pečující prostředek na podlahy z PVC a linolea 500l

e 3049 Homecare Special Čisticí a pečující prostředek na podlahy z PVC a linolea 500l


Čisticí a pečující prostředek na podlahy z PVC a linolea Více

Kód produktu: P500266 Doprava a platba

197 Kč
ks

Čisticí a pečující prostředek na podlahy z PVC a linolea Více

Kód produktu: P500266 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Speciální prostředek k čištění a péči o podlahy z PVC a linolea.
  • Čistí důkladně a do hloubky, po použití přípravku jsou podlahy chráněny před opotřebováním.
  • Při schnutí nezanechává šmouhy a vytváří lesklý povrch.

Návod k použití

  • Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.
  • Povrch umyjte standardním způsobem.
  • Oplachování nebo sušení není nutné.

Složení

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Methylisothiazolinone, barvivo

Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.