e 3057 Čistič na mikrovlnné trouby 250ml

e 3057 Čistič na mikrovlnné trouby 250ml


Mikrovlná trouba stále jako nová Více

Kód produktu: P500215 Doprava a platba

149 Kč
Skladem
ks

Mikrovlná trouba stále jako nová Více

Kód produktu: P500215 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Účinně odstraní mastnotu i zaschlou špínu z vnitřních prostor mikrovlnné trouby.

Návod k použití

  • Prostředek nastříkejte do vnitřní části mikrovlnné trouby a nechte chvíli působit.
  • Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

Složení

5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí


Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.