e 3059 Homecare Special Univerzální čistící prostředek s ochrannou funkcí 250ml

e 3059 Homecare Special Univerzální čistící prostředek s ochrannou funkcí 250ml


Účinně chrání čistotu domácnosti! Více

Kód produktu: P500281 Doprava a platba

184 Kč
Skladem
ks

Účinně chrání čistotu domácnosti! Více

Kód produktu: P500281 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti
  • Univerzální čistící prostředek pro dosažení hygienické čistoty s mnohostranným využitím v celé domácnosti - kuchyň, koupelna, WC, omyvatelné části nábytku.

  • Výrobek je možné použít kdykoliv, pokud máte pocit, že nestačí běžné čištění. Vhodné je použití např. při nemocech členů domácnosti, pokud máte doma malé děti nebo když máte domácí zvířátka a dojde k „nehodě“.

  • Možnost čištění všech omyvatelných povrchů – plastových, keramických, glazurovaných, kovových...

Návod k použití 

  • Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu a setřete dosucha hadříkem.

Složení

>=30 % Isopropylalcohol, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Methylisothiazolinone

Nebezpečí

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.