e 3108 Čisticí prostředek na plynové a elektrické sporáky 250ml

e 3108 Čisticí prostředek na plynové a elektrické sporáky 250ml


Čisticí prostředek na plynové a elektrické sporáky Více

Kód produktu: P500212 Doprava a platba

179 Kč
ks

Čisticí prostředek na plynové a elektrické sporáky Více

Kód produktu: P500212 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Vysoce koncentrovaný prostředek na velice šetrné a účinné čištění plynových a elektrických sporáků.
  • Odstraní mastné a zapečené nečistoty z povrchu sporáku.
  • Čistí velice snadno, rychle a pohodlně.
  • Díky speciální ochranné vrstvě složky E-PROTECTION® je další čištění mnohem snazší.
  • Přípravek je velice šetrný k čištěnému povrchu.
  • Nepoužívejte na rozpálený povrch.

Speciální účinky

Návod k použití

  • Naneste malé množství přípravku na celou plochu čištěného povrchu a nechte působit.
  • Poté povrch setřete vodou a vyleštěte dosucha.
  • Používá se neředěný.
  • Doporučujeme po delším stání výrobku jeho obsah občas protřepat.

Složení

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % D-Limonene

Upozornění na nebezpečí

Nebezpečí
Obsahuje: d-Limonene. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.