Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 3238 Homecare Special Čistič plastů 500ml

e 3238 Homecare Special Čistič plastů 500ml


Pro plastový nábytek jako nový Více

Kód produktu: P500222 Doprava a platba

139 Kč
ks

Pro plastový nábytek jako nový Více

Kód produktu: P500222 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Mimořádně účinné a vydatné složení dokonale odstraní všechny nečistoty z plastových povrchů bez poškození.
  • Vytvoří ochranný film, po kterém stéká voda a netvoří se skvrny.
  • Ideální pro čištění plastových rámů oken, dveří, plastového zahradního nábytku, plastových venkovních rolet nebo garážových vrat.
  • Pronikne a důkladně vyčistí i těžko přístupná místa včetně různých záhybů a rýh.

Návod k použití

  • Neředěný čisticí roztok naneste a pomocí hadříku nebo houbičky setřete.

Složení

5-<15 % Alkoholy, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.