e 3355 Eco Wave Aktivátor septiků v tabletách 8x16g

e 3355 Eco Wave Aktivátor septiků v tabletách 8x16g


Se silou bioaktivních přírodních enzymů! Více

Kód produktu: P500283 Doprava a platba

259 Kč
Skladem
ks

Se silou bioaktivních přírodních enzymů! Více

Kód produktu: P500283 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

 • Vysoce účinné bioaktivní tablety posílené o přírodní enzymy účinné rozkládají biologický odpad a nečistoty z odpadních systému, suchých toalet, čističek odpadních vod, a především ze septiků, v nichž zároveň vytváří přirozené prostředí.
 • Efektivně rozpouští i tuhé složky odpadu a zabraňují další tvorbě usazenin a kalu.
 • Složka EXTRA-OUDOR ABSORBER zabrání šíření nepříjemných pachů.
 • Po použití tablet je možné obsah septiku použít i k zalévání okrasných zahrad.
 • Praktické balení, jednoduchá a pohodlná aplikace.
 • Bez konzervantů, parfémů, fosfátů.
 • Velice šetrný jak při aplikaci, tak při působení.
 • Nezatěžuje životní prostředí.

Speciální účinky

Návod k použití

 • Jednou týdně vhoďte jednu tabletu aktivátoru septiku do toalety, vyčkejte, až se plně rozpustí a poté ji spláchněte.
 • Tablety můžete využít i k aktivaci suchých toalet. Rozpusťte tabletu v 5 litrech vody a následně roztok vlijte do suché toalety.
 • Optimálních výsledků docílíte pravidelným používáním.

Složení

5-<15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy

Upozornění na nebezpečí

Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.