Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

e 5003 Carcare Special Odstraňovač hmyzu 250ml

e 5003 Carcare Special Odstraňovač hmyzu 250ml


Odstraňovač hmyzu Více

Kód produktu: P500269 Doprava a platba

159 Kč
Skladem
ks

Odstraňovač hmyzu Více

Kód produktu: P500269 Doprava a platba

Přednosti a vlastnosti

  • Vysoce účinný prostředek vhodný na odstranění hmyzu a ostatních drobných nečistot z předních skel aut, přední masky, SPZ apod.
  • Speciální složka E-Protection® vytváří ochranný film, který usnadňuje další odstraňování hmyzu a nečistot.
  • Nepoškrábe lak ani chromové části karoserie.

.

Návod k použití

  • Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a setřete houbičkou.
  • Při aplikaci na karoserii opláchněte čistou vodou.

Složení

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Nebezpečí
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.