Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Fastion Granulovaná nástraha proti mravencům 100g

Fastion Granulovaná nástraha proti mravencům 100g


Přípravek účinkuje na mravence černého (Lasius niger), ale i na další druhy, které se běžně vyskytují v domech. Více

Kód produktu: I2739 Doprava a platba

75 Kč
Skladem
ks

Přípravek účinkuje na mravence černého (Lasius niger), ale i na další druhy, které se běžně vyskytují v domech. Více

Kód produktu: I2739 Doprava a platba

Základní složkou přípravku je cukr, a proto je přijímán mravenci jako potrava a je rovněž odnášen do hnízd jak potrava pro ostatní členy kolonie (larvy, královny). První uhynulí jedinci jsou vidět po 3-4 dnech, hnízdo je znčieno během 7-14 dnů po aplikaci. Přípravek obsahuje silně hořkou látku BITREX, která neodpuzuje mravence, ale brání náhodnému požití člověkem.

Bezpečnostní list

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H411: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.