Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Fastion Nástraha na mravence 2ks (domečky)

Fastion Nástraha na mravence 2ks (domečky)


Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda. Více

Kód produktu: I2166 Doprava a platba

139 Kč
Skladem
ks

Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda. Více

Kód produktu: I2166 Doprava a platba

Nástraha ve formě uzavřených krabiček k hubení mravenců. Vysoká účinnost, likviduje celá hnízda.

Bezpečnostní list

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.