Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Fastion Tekutá nástraha proti mravencům - gel 4g

Fastion Tekutá nástraha proti mravencům - gel 4g


Tekutá nástraha v tubě proti mravencům včetně farao. Použití v uzavřených prostorách a jejich blízkém okolí. Působí až 1 měsíc. Nástraha je roznášena do hnízd. Více

Kód produktu: I2167 Doprava a platba

129 Kč
Skladem
ks

Tekutá nástraha v tubě proti mravencům včetně farao. Použití v uzavřených prostorách a jejich blízkém okolí. Působí až 1 měsíc. Nástraha je roznášena do hnízd. Více

Kód produktu: I2167 Doprava a platba

Tekutá nástraha v tubě proti mravencům včetně farao. Použití v uzavřených prostorách a jejich blízkém okolí. Působí až 1 měsíc. Nástraha je roznášena do hnízd.

Dávkování 1 kapka o průměru 1cm na určené místo.

 

Bezpečnostní list

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.