Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

FORESTINA Hnojivo na buxusy 1,4kg kbelík

FORESTINA Hnojivo na buxusy 1,4kg kbelík


Organicko - minerální NPK hnojivo na buxusy pozvolně uvolňuje živiny v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy, zlepšuje půdu díky vysokému obsahu organických látek, zajišťuje stejnoměrný růst a bohaté olistění , je šetrné k životnímu prostředí. Více

Kód produktu: I2940 Doprava a platba

219 Kč
Skladem
ks

Organicko - minerální NPK hnojivo na buxusy pozvolně uvolňuje živiny v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy, zlepšuje půdu díky vysokému obsahu organických látek, zajišťuje stejnoměrný růst a bohaté olistění , je šetrné k životnímu prostředí. Více

Kód produktu: I2940 Doprava a platba

Organicko - minerální NPK hnojivo na buxusy pozvolně uvolňuje živiny v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy, zlepšuje půdu díky vysokému obsahu organických látek, zajišťuje stejnoměrný růst a bohaté olistění , je šetrné k životnímu prostředí , účinnost po dobu 2 až 3 měsíců.

Použití:
Organo-minerální hnojivo na buxusy je určeno pro výživu jak buxusů, tak i ostatních rostlin s vyšším požadavkem na vápník ( Ca ). Vápník ve formě uhličitanu vápenatého, obsažený v hnojivu, pochází ze schránek mořských živočichů a dobře se tedy vstřebává.

Dávkování: dávkovací lžíce = cca 25g hnojiva (lžíce je součástí výrobku)

pěstování v nádobách: 3 plné dávkovací lžíce na 10 l půdy
volně pěstované rostliny: 5 plných dávkovacích lžíc na 1 m2
živý plot: 3 plné dávkovací lžíce na jeden běžný metr
při výsadbě rostlin: 6 plných dávkovacíh lžic na 10 l půdy

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omyjte místa vodou a mýdlem. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití: vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5l vody. Výrobek je nutné skladovat na suchých místech, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Výrobek nevystavujte teplotám nad 40°C. Vyprázdněné vypláchnuté obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.