Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

Granulax 750 g - přípravek proti slimákům

Granulax 750 g - přípravek proti slimákům

hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5(2)Počet hvězdiček je 5 z 5

Granulovaný přípravek proti slimákům. Původně pojmenován Slimax.
  Více

Kód produktu: I4081 Doprava a platba

279 Kč
Skladem
ks

Granulovaný přípravek proti slimákům. Původně pojmenován Slimax.
  Více

Kód produktu: I4081 Doprava a platba

Výhody:

  • Ochrana jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny.
  • Obsahuje hořkou látku Bitrex - zabraňuje náhodnému požití.
  • Obsahuje repelentní látku Lore - zabraňuje požití psy.
  • Účinná látka metaldehyd 30 g/kg, tj. nově jen v koncentraci 3%. Šetrnější k životnímu  prostředí.
  • Zcela obalená kompaktní struktura granulí (výroba suchou cestou) s nízkým počtem malých pórů. Větší stabilita granulí. Vysoká odolnost vůči vlhkosti (vodě).
  • Nízké dávkování jen 70 g/100 m2 (na trhu běžně 150-300 g/100 m2 nebo 500 g/100 m2). Podstatně lepší cena na m2.
  • Velmi atraktivní pro slimáky, slimáci vyhledají granule rychleji, hubení slimáků probíhá rychleji.
  • Vysoká mechanická odolnost v suchém stavu.
  • Menší velikost granulí - průměr jen 2,4 mm a délka 2,4 mm. Lepší rozprostření granulí.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.