HG 20803 Impregnace pro kůži 250ml

HG 20803 Impregnace pro kůži 250ml


Přípravek HG impregnace pro kůži - ochrana před vodou, olejem, mastnotou & špínou je speciálně vyvinut pro ochranu a údržbu všech druhů kůže ale především pro péči o otevřené druhy kůží jako jsou semiš, nubuck a anilin. Více

Kód produktu: I4539 Doprava a platba

245 Kč
Skladem
ks

Přípravek HG impregnace pro kůži - ochrana před vodou, olejem, mastnotou & špínou je speciálně vyvinut pro ochranu a údržbu všech druhů kůže ale především pro péči o otevřené druhy kůží jako jsou semiš, nubuck a anilin. Více

Kód produktu: I4539 Doprava a platba

Přípravek HG impregnace pro kůži - ochrana před vodou, olejem, mastnotou & špínou je speciálně vyvinut pro ochranu a údržbu všech druhů kůže ale především pro péči o otevřené druhy kůží jako jsou semiš, nubuck a anilin. Přípravek zcela neviditelně chrání kůži před znečištěním oleje,  kávou, čajem a vínem a přirozeně také před poničením vodou. Díky silnému ochrannému působení přípravku mohou být káva, čaj, oleje, mastnota čí víno jednoduše odstraněny savým ubrouskem. Ošetřovaná kůže musí být suchá a čistá. Přípravek aplikujte na kůži ze zhruba 20ti centimetrové vzdálenosti v rovnoměrných pruzích. Po zhruba 1 hodině schnutí je kůže dokonale ošetřená a chráněná.

 

 

Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

AEROSOLY