Přepravné do konce května od 19Kč! Platí pro platbu bankovním převodem se slevou 50Kč. Platby párujeme nyní průběžně bez zpoždění!

HG 21505 Čistič náhrobních kamenů 500ml

HG 21505 Čistič náhrobních kamenů 500ml


Důkladný čistič na kamenné náhrobky, zdi i štuky odstraní bez problémů různé druhy zněčištění, skvrny i ptačí trus. Více

Kód produktu: I4633 Doprava a platba

229 Kč
Skladem
ks

Důkladný čistič na kamenné náhrobky, zdi i štuky odstraní bez problémů různé druhy zněčištění, skvrny i ptačí trus. Více

Kód produktu: I4633 Doprava a platba

Působením povětrnostních vlivů vznikají na přírodním kameni, jemné omítce, zdech atd. plísňové skvrny jako mechový a řasový porost. HG čistič náhrobních kamenů odstraňuje bez námahy i velmi odolné nečistoty. Bez znečištění bude nejen přírodní kámen, omítka a zeď. Nebude viditelná jediná skvrna ani nečistota.

HG sprejový čistič náhrobních kamenů nanášejte ze vzdálenosti 5 cm na znečištěný povrch a nechte vsáknout po dobu 25 minut. Případné zbývající nečistoty odstraňte hadříkem nebo kartáčem. Potom povrch opláchněte dostatečným množstvím vody. Při obzvláště silném znečištění postup po asi 30 minutách zopakujte. 0,5 l stačí na plochu 3 m2

 

 

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH206: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.chlornan sodný, roztok)